Algemene Voorwaarden

Bij boekingen per telefoon, e-mail, post of via andere web-sites, verklaart u kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze te hebben begrepen en te accepteren.

Reservering
U kunt per mail, brief of telefoon reserveren waarna we u  een bevestiging sturen . Indien u binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestiging 20% van het reserveringsbedrag overmaakt op onze rekening is de reservering bevestigd. Reserveert u de gîte of een campingplaats binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient het hele bedrag in een keer binnen 10 dagen op onze rekening gestort te zijn om de reservering definitief te maken. Het resterende bedrag van de reservering dient minimaal 6 weken vóór aanvang van de huurperiode overgemaakt te zijn. Indien het geld dan nog niet op onze rekening staat, vervalt de boeking en treden de bepalingen vermeld onder annulering in werking. Voor u gebruik kan maken van onze faciliteiten, moet het hele bedrag voldaan te zijn

Huurvoorwaarden
Gîte: Er mag in de gîte niet gerookt worden, ze wordt in het hoogseizoen verhuurd per week van zaterdag 17.00 uur tot de volgende zaterdag 10.00 uur. Buiten het hoogseizoen kan de huurperiode in overleg aangepast worden. Eindschoonmaak, gas, electriciteit en water zijn niet inbegrepen in de huurprijs. 

De gîte wordt er alleen verhuurd per week in hoog- en middenseizoen. Aankomst (na 17:00 !!!) en vertrek (voor 10.00 !!!) is op zaterdag.

De gîte dient opgeruimd en netjes achtergelaten te worden ! Koelkast leeg en schoongemaakt als ook aanrecht, kookfornuis, WC's, douche en wastafel. Afval wegbrengen !

Een normale schoonmaak, waar wij afstoffen en 'nog eens overgaan', stofzuigen en vloeren schoonmaken is de schoonmaakprijs €50.

Bij een grote schoonmaak gaat je dat wat kosten. Namelijk €150 !

In verband met covid-19, dien je het beddegoed af te nemen en in de wasmand te plaatsen. Alle ramen openzetten voor vertrek !


De verhuurder heeft in het geval van noodzakelijk onderhoud altijd het recht het gehuurde te betreden en de werkzaamheden uit te voeren. Het onderhoud van het zwembad en de terreinen zal met zo min mogelijk overlast uitgevoerd worden.

Waarborg
De waarborg bedraagt €200 en kan overgemaakt worden met de laatste termijn of contant ter plekke bij aankomst. Nadat de gîte is gecontroleerd en er geen schade is geconstateerd, wordt het bedrag van de waarborgsom binnen twee weken aan u overgemaakt of indien contant betaalt, contant terugbetaalt bij vertrek. De huurder is aansprakelijk voor alle aangebrachte schade, ook die van medereizigers. Mocht de waarborgsom onvoldoende zijn, dan dient de huurder het aanvullende bedrag te betalen.

Camping : De campingplaats is beschikbaar vanaf 15.00 uur en dient de dag van vertrek om 12.00 uur vrij te zijn.

Aansprakelijkheid verhuurder
Het verblijf op en het gebruik maken van de faciliteiten van Le Mas d'Ayen zijn geheel voor eigen risico. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, ongevallen of ongemakken die ontstaan zijn op het landgoed. Wij doen er alles aan om uw verblijf geheel naar uw zin te maken. Voor ongemakken voortkomend uit veranderingen in de situatie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De huurder gaat ermee akkoord het gehuurde met vereiste zorg te bewonen, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Indien de huurder zich niet als goed huurder gedraagt of hinder of last veroorzaakt voor de omgeving, kan hem de verdere toegang tot het gehuurde worden ontzegd. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege als ontbonden beschouwd, waarbij géén aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling van de huursom.

Annulering
Bij annuleringen meer dan 8 weken voor aanvang van de verhuurperiode wordt het gehele aanbetaalde bedrag onder inhouding van € 25,00 administratiekosten teruggestort indien de verhuurder erin slaagt een andere huurder te vinden. Bij annulering binnen 8 weken voor het begin of na aanvang van de huurperiode kunnen wij geen terugbetaling doen. Er wordt géén compensatie betaald in geval van "force majeure" (iets dat niet valt te voorzien of buiten invloed van de verhuurders valt).
Wij adviseren u een volledige reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Privacy

Als klant kun je erop vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn. Je klantgegevens gebruiken wij alleen voor administratieve doeleinden en het verlenen van service. In het kader van de nieuwe privacywetgeving zijn wij verplicht u op de hoogte te stellen welke gegevens wij vastleggen, waarom we dat doen en hoe wij uw gegevens hebben beveiligd.

  • Wij vragen u bij boeking uw naam, adres en woonplaatsgegevens voor het opstellen van een reserveringsbevestiging.
  • We vragen de leeftijd van de kinderen omdat medegasten vaak willen weten of er ook leeftijdsgenootjes op de camping aanwezig zijn.
  • Voor het bestellen van brood vragen we uw naam en pleknummer.
  • Voor het inschrijven voor de tables d’hôtes willen we graag het aantal deelnemers hebben en de leeftijd
  • We hebben uw persoonlijke gegevens ook nodig voor de “Fiche individuelle de police pour les touristes étrangers (fiche d'hôtel)”

De gegevens worden, voor zo ver dat wettelijk is toegestaan, uiterlijk in de maand oktober van het betreffende jaar verwijderd. Indien u er voor kiest volgend jaar weer bij ons uw vakantie door te brengen, kunnen wij dus helaas geen “oude” gegevens raadplegen voor de bevestiging.
 Indien u bezwaar wilt maken tegen een en ander in het kader van “rechten van betrokkenen”, dan verzoeken wij u een mail op te stellen met daarin een duidelijke omschrijving van uw bezwaren en deze te richten aan info@lemasdayen.com Wij zullen u dan per mail binnen de wettelijke periode van 30 dagen een reactie op uw verzoek doen